Contact

Send us a Message

Address..

โรงเรียนปวิฒตรา

113/3  ถนนสายวัดโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์ติดต่อ : 02-581-1677

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 น. - 16.00 น.
  www.facebook.com/โรงเรียนปวิฒตรา