Activity

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ทางช่อง thaipbs.or.th

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ทางช่อง thaipbs.or.th

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ทางช่อง thaipbs.or.th

Merry Christmas  and Happy new year 2020

Merry Christmas and Happy new year 2020

Merry Christmas  and Happy new year 2020

Farm Chokchai Family Trip

Farm Chokchai Family Trip

Farm Chokchai Family Trip

Project approach ที่เด็กๆสนใจ

Project approach ที่เด็กๆสนใจ

Project approach ที่เด็กๆสนใจ

โรงเรียนปวิฒตรา เปิดรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2562

โรงเรียนปวิฒตรา...

โรงเรียนปวิฒตรา เปิดรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2562

กิจกรรมกีฬาโรงเรียนปวิฒตราภาคเรียนที่ 1/2562

กิจกรรมกีฬาโรงเรียนปวิฒตราภาคเรียนที่ 1/2562

กิจกรรมกีฬาโรงเรียนปวิฒตรา 1/2562

โยคะเด็ก

โยคะเด็ก

โยคะเด็ก เปิดคลาสด้วยเสียงเพลง "สวัสดีตะวัน"...

Music Class เด็กๆได้ร้องเพลง นับจังหวะ เล่นเครื่องดนตรีหลากหลาย

Music Class เด็กๆได้ร้องเพลง นับจังหวะ...

Music Class เด็กๆได้ร้องเพลง นับจังหวะ เล่นเครื่องดนตรีหลากหลาย