Activity

กิจกรรมกีฬาโรงเรียนปวิฒตราภาคเรียนที่ 1/2562

กิจกรรมกีฬาโรงเรียนปวิฒตราภาคเรียนที่ 1/2562

กิจกรรมกีฬาโรงเรียนปวิฒตรา 1/2562

โยคะเด็ก

โยคะเด็ก

โยคะเด็ก เปิดคลาสด้วยเสียงเพลง "สวัสดีตะวัน"...

Music Class เด็กๆได้ร้องเพลง นับจังหวะ เล่นเครื่องดนตรีหลากหลาย

Music Class เด็กๆได้ร้องเพลง นับจังหวะ...

Music Class เด็กๆได้ร้องเพลง นับจังหวะ เล่นเครื่องดนตรีหลากหลาย

การเรียนจากหนังสือ และการใช้สื่อเพื่อเป็นรูปธรรมมากขึ้น จะทำให้นักเรียน Primary 1 มี Critical Thinking

การเรียนจากหนังสือ...

การเรียนจากหนังสือ และการใช้สื่อเพื่อเป็นรูปธรรมมากขึ้น...

กิจกรรมในห้องเรียน โรงเรียนปวิฒตราภาคเรียนที่ 1/2562

กิจกรรมในห้องเรียน โรงเรียนปวิฒตราภาคเรียนที่...

กิจกรรมในห้องเรียน โรงเรียนปวิฒตราภาคเรียนที่ 1/2562...

โรงเรียนปวิฒตราเปิดรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนปวิฒตราเปิดรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่...

โรงเรียนปวิฒตราเปิดรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562...

ลอยกระทง โรงเรียนปวิฒตรา 2561

ลอยกระทง โรงเรียนปวิฒตรา 2561

ลอยกระทง โรงเรียนปวิฒตรา 2561

โรงเรียนปวิฒตราเปิดรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนปวิฒตราเปิดรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่...

โรงเรียนปวิฒตราเปิดรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

English Camp

English Camp

English Camp ที่โรงเรียนปวิฒตรา