ชั้นเรียน

ระดับอนุบาล

เตรียมอนุบาล (เสริมภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน)

รับนักเรียนที่มีอายุ 2 ขวบ ขึ้นไป (จำนวนนักเรียน 20-25 คน/ห้อง)

 

ภาคสามัญ (เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ)

อนุบาล 1 - อนุบาล 3 (จำนวนนักเรียน 20 -25 คน/ห้อง)

ระดับชั้นอนุบาล 1 รับนักเรียนที่มีอายุครบ 3 ปี ขึ้นไป

 

English Program (ภาคภาษาอังกฤษ เสริมภาษาจีน)

Kindergarten 1 - Kindergarten 3 (จำนวนนักเรียน 20 - 25 ห้อง)

ระดับ Kindergarten 1 รับนักเรียนที่มีอายุครบ 3 ปี ขึ้นไป

 

ระดับประถมศึกษา

หลักสูตร IEP (Intensive English Program)

ระดับชั้น Primary 1  รับนักเรียนที่มีอายุครบ 6 ปี ขึ้นไป

 

หลักสูตรสามัญ (การเรียนการสอนเน้นหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับนักเรียนที่มีอายุครบ 6 ปีขึ้นไป

 

*การนับอายุของนักเรียน นับถึงวันที่ 16 พ.ค. ของทุกปี

 

 

เครื่องแต่งกาย


ระดับอนุบาล    1. ชุดนักเรียน     2. ชุดพละ     3. ชุดนอน

ระดับประถมศึกษา 1. ชุดนักเรียน 2. ชุดพละ

 

เวลาเรียน


 • 5 วันทำการ 08:30 น. - 15:00 น.
 • พักเบรค 9:45 น. และ 14:10 น.
 • พักทานอาหาร 11:00 น. และ 12:00 น.
 •  

 • ว่ายน้ำ
 • ทำอาหาร
 • คอมพิวเตอร์
 • ยิมนาสติก
 • เทควันโด้
 • ดนตรี
 • โยคะ
 • ทัศนศึกษา
 • อุปกรณ์
 • แฟ้มเอกสาร
 • หมอน/ผ้าห่ม
 • ที่นอน