ระดับเนอสเซอรี่ 3 เดือน – 2 ขวบ      (งดรับ-ปิดปรับปรุง >> Nursery)
ชั้นเตรียมอนุบาล รับนักเรียนที่มีอายุ 2 ขวบ ขึ้นไปถึง 16 พ.ค. ของทุกปี
ชั้นอนุบาล 1 รับนักเรียนที่มีอายุครบ 3 ปี ขึ้นไปนับถึง 16 พ.ค. ของทุกปี

กิจกรรมเสริมในหลักสูตรของโรงเรียน

• เรียนดนตรี

• ว่ายน้ำ (สระว่ายน้ำระบบเกลือ)
• ทำอาหาร

• คอมพิวเตอร์

• โยคะ

• เทควันโด

• ยิมนาสติก

• นาฏศิลป์


ชั้นเรียน

เตรียมอนุบาล (เสริมภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน)   
รับนักเรียนที่มีอายุ 1.5 ขวบ ขึ้นไป (จำนวนนักเรียน 18 - 20 คน/ห้อง)        
(รับนักเรียนที่มีอายุครบ 1.5 ปี ขึ้นไป (นับถึงวันที่ 16 พ.ค.ของทุกปี)


Extra English Program (ภาคสามัญเน้นภาษาอังกฤษ)
อนุบาล 1–อนุบาล 3 (จำนวนนักเรียน 20 - 25 คน/ห้อง)    
(ระดับชั้นอนุบาล 1 รับนักเรียนที่มีอายุครบ 3 ปี ขึ้นไป (นับถึงวันที่ 16 พ.ค.ของทุกปี)


English Program (ภาคภาษาอังกฤษ เสริมภาษาจีน)    
Kindergarten 1-Kindergarten 3 (จำนวนนักเรียน 20 - 25 คน/ห้อง)
(ระดับ Kindergarten 1รับนักเรียนที่มีอายุครบ 3 ปี ขึ้นไป (นับถึงวันที่ 16 พ.ค.ของทุกปี)

 

 

หลักฐานในการสมัครเรียน        

สำเนาสูติบัตร                                    จำนวน 2 ชุด

สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน               จำนวน 2 ชุด

          สำเนาบัตรประชาชนบิดา และมารดา       อย่างละ 2 ชุด

          สำเนาทะเบียนบ้านบิดา และมารดา         อย่างละ 2 ชุด

          รูปถ่ายสีของนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว          จำนวน  6 รูป

          รูปถ่ายสีของบิดา-มารดาขนาด 1 นิ้ว        จำนวน  2 รูป

 

เครื่องแต่งกาย


มีทั้งหมด 3 ชุด     1. ชุดนักเรียน     2.ชุดพละ     3.ชุดนอน

เวลาเรียน


 • 5 วันทำการ 8:30 น. - 15:30 น.
 • พักเบรค 9:45 น. และ 14:10 น.
 • พักทานอาหาร 11:00 น. และ 12:00 น.
 •  

 • ว่ายน้ำ
 • ทำอาหาร
 • คอมพิวเตอร์
 • ยิมนาสติก
 • เทควันโด้
 • ดนตรี
 • โยคะ
 • ทัศนศึกษา
 • อุปกรณ์
 • แฟ้มเอกสาร
 • หมอน/ผ้าห่ม
 • ที่นอน